Informacje

Polskie Towarzystwo Anatomiczne (PTA) jest stowarzyszeniem naukowym zrzeszającym członków pracujących w dziedzinie nauk morfologicznych. PTA powstało w 1923 roku.
 

Statutowym celem Polskiego Towarzystwa Anatomicznego jest:

  • Propagowanie postępów wiedzy w zakresie nauk morfologicznych
  • Popieranie twórczości naukowej w zakresie morfologii i dyscyplin pokrewnych
  • Utrzymywanie kontaktów z towarzystwami naukowymi polskimi i zagranicznymi