Kontakt

Zakład Anatomii Porównawczej Kręgowców
ul. Świętokrzyska 15
25-406 Kielce

email: anatomia@ujk.edu.pl