Zarząd Oddziału

Przewodniczący: prof. zw. dr hab. Tadeusz Kuder

Zastępcy przewodniczącego: prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek, prof. UJK dr hab. Aleksander Szczurkowski

Sekretarz: dr hab. Elżbieta Nowak

Zastępca sekretarza: dr Małgorzata Radzimińska

Skarbnik: mgr Małgorzata Sylwestrzak-Wiatrowska

Członek Zarządu: mgr Marta Sater

Komisja rewizyjna: dr Jacek Kuchinka, prof. dr hab. Anna Lankoff

email: anatomia@ujk.edu.pl